Senarai Transaksi Penyumbang (MAJIKAN)

Senarai Majikan :
Tahun carian : -

Nota:

1. Sila pilih nama majikan pada Senarai Majikan.

2. Pilih tahun yang dikehendaki pada Tahun Carian.

3. Klik button CARI

4. Jika terdapat rekod yang dicari, maklumat transaksi penyumbang bagi majikan tersebut akan dipaparkan.

*Klik pada No. Resit untuk Paparan Detail Transaksi.Secebis Ingatan :

“ Firman Allah : Kamu Sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu sayangi. Dan apa sahaja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya (Surah Ali Imran, Ayat:92) ''